Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

Laipni lūdzam Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā

title 2014
title 2014

Daugavpilī 1989.gada 1.novembrī Jaunforštadtē jaunajā bērnudārzā  sāka skanēt laimīgas bērnu balsis – atvērās 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”. Iestādes projekts ir mūsdienīgs: lielas un gaišas spēļu istabas, siltas un maigas guļamistabas, skaista aktu zāle, tehniski aprīkota virtuve un citas telpas. Apkārt ēkai ir lielas verandas ar spēļu vietām un daudzfunkcionālais sporta laukums .Iestāde atrodas lieliskā pilsētas rajonā blakus mežam, tāpēc bērniem ir iespēja būt tuvāk dabai. Netālu atrodas 16.vidusskola ar lielu sporta laukumu un peldbaseinu. Ir parks, bibliotēka, daudzstāvu ēkas.
5.pirmsskolas izglītības iestādē ir 12 grupas, kuras apmeklē 252 bērni un strādā 63 darbinieki. Visa kolektīva darbs ir vērsts, lai nodrošinātu vispusīgu bērnu attīstību, veselības nostiprināšanu un kvalificētu sagatavošanu skolai. Bērni iegūst aprūpi un pilnu sabalansētu ēdienu trīs reizes dienā. Par viņu veselību un profilaksi gādā medmāsa.

5.pirmsskolas izglītības iestāde realizē Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011121, licence Nr. V-5632).
Visiem mūsu pedagogiem ir augstākā pirmsskolas izglītība. Nodarbības notiek spēļu formā. Pie mums ir 2 augsti kvalificēti pedagogi, kuri māca bērniem mūziku. Arī strādā skolotājs logopēds. Ir latviešu valodas skolotāja. Režīma momentus un grupu nodarbības pedagogi vada bilingvāli. Bērnudārzā ir latviešu grupa, kuru apmeklē bērni 2-3 gadu vecumā.
Jautri un interesanti notiek pie mums svētki – 1.septembris, Mikeļdienas tirgus, 18.novembris, Ziemassvētki, Jaunais gads, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Līgo. Tiek organizēti koncerti, konkursi, viktorīnas, dejas, tikšanās ar dažādu profesiju cilvēkiem, piemēram, ar rakstniekiem, māksliniekiem. Aktīvi mūsu bērni piedalās Pilsētas pasākumos. Vecāki ir aktīvi iesaistīti bērnudārza dzīvē.