Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

ZINĪBU DIENA IR TRADICIONĀLI SVĒTKI MŪSU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ!

2015/09/02
image  1     eth; ordm; eth; frac34; eth; iquest; eth; cedil; ntilde;
image 1 eth; ordm; eth; frac34; eth; iquest; eth; cedil; ntilde;
Zinību diena ir pirmie rudens svētki un tie ir svarīgi bērniem un mūsu pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem. 
Šajā dienā pie mums ir svinīga gaisotne,  visi bērni no rīta ir  skaisti ģērbti un ar rudens ziediem steidzas uz svinīgo līniju.
Uz svētkiem mēs uzaicinājām pirmsskolas izglītības speciālisti Ingrīdu Zelenkovu, kura apsveica bērnus un pieaugušos ar jaunā mācību gada sākumu!
Apsveikt bērnus bija ieradušies arī varoņi no visiem mīļās pasakas “Sprīdītis”, pie mums viesojās pats Sprīdītis un arī Lutausis, kuri satika bērnus ar jautru mūziku, dejām, dziesmām un 
lika viesiem uzsmaidīt. Viņi apsveica bērnus ar jaunā mācību gada sākumu, novēlēja daudz jaunu atklājumu, panākumus visa jaunā izzināšanā un labu garastāvokli!
Šī diena bija spilgta, piesātināta un aizraujoša. Bērni un pieaugušie saņēma daudz pozitīvu emociju un labu garastāvokli!!!