Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

DZEJAS DIENAS PIEKRASTES BIBLIOTĒKĀ

2015/09/11
p9080030  1
p9080030 1
Dzejas dienas Piekrastes bibliotēkā Šī gada 8. septembrī bērni no Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” dzejas dienu ietvarā viesojās Piekrastes bibliotekā.
 Katru gadu Latvijā norit dzejas dienas, šogad mūsu sagatavošanas grupas “Vāverīte” un “Eglīte” jaukās Piekrastes bibliotēkas bibliotekāres priecēja ar spēlēm, mīklām, un interesantiem dzejoļiem.
 Bibliotekāres pastāstīja bērniem, ka ir pagājis 150 gadu, kopš dzimuši mūsu dzejnieki Rainis un Aspazija, kas daudz rakstījuši gan pieaugušajiem, gan bērniem.
 Ciemojoties bibliotekā, bērni uzzināja, ka šogad lasīšanas konkursa “Bērnu žūrija” viena no grāmatām ir “Puķu lodziņš”, kurā apkopoti Raiņa dzejoļi bērniem.
 Pasākuma laikā bērniem bija iepēja minēt mīklas, kas paslēpušās Raiņa dzejā, kā arī pašiem deklamēt dzejoļus. Īpaši interesanta bija deja ar mākonīšiem un saulīti. Bērniem patika caur dejām un mīklām iepazīt dzejoļu krājumu “Puķu lodziņš”
 Pasākuma noslēgumā katrs bērns varēja piestiprināt savu papīra puķīti pie stilizēta lodziņa, kurš pēc tam nokļuva bibliotēkas izstādē.
 Šis pasākums bērnus rosināja lasīt Raiņa dzejoļus, kā arī iekrāsoja dienu ar spilgtām krāsām. Paldies Piekrastes biliotēkai un darbiniekiem par jauki un noderīgi pavadīto laiku!
  Rakstu sagatavoja:
  Pirmssk.izgl. skolotāja
  Santa Kantāne