Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

KONKURSS "RUDENS PRIEKI"

2015/09/21
kkk
kkk
SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs" aicina  bērnus piedalīties konkursā "Rudens prieki".
Katram darbam  jābūt ar skaidri salasāmu tekstu: darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, vecums, pirmsskolas izglītības iestādes  vai skolas numurs un kontaktpersonas tālrl. numurs.
Gaidām Jūsu darbus līdz 2015. gada 15. oktobrim.
Konkursa laureātus gaidīs balvas!