Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

MAIZES DIENA.

2015/10/01
p9240129
p9240129
Ir zināms, ka maize agrāk un pašlaik ir pats galvenais produkts. Mēs varam dzīvot bez daudziem produktiem, bet maize ir pats galvenais, kam jābūt mājās. Katrs zina, ka ir jāmāca bērniem labu attieksmi pret maizi. Dot priekšstatu par maizes vērtību, par cilvēkiem , kuri cep maizi un audzē labību. Cik daudz ir jāiegulda zināšanu , darba lai izaudzēt daudz maizes. No mūsu pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas skolotāja Santa Kantāne, sagatavoja un novadīja nodarbību bērniem, kuru mēs nevarējām atstāt bez uzmanības. Skolotāja pārrunāja ar bērniem par maizi, deva priekšstatu par maizes vērtību, par cilvēkiem kuri cep maizi. Bērni bija ļoti čakli , atsaucīgi. Viņi dejoja, dziedāja, minēja mīklas, un viņi paši izcepa maizi: rupmaizi ar ķimenēm, baltmaizi ar magonēm. Bērniem ļoti patika tāda veida nodarbība! Ar lielu prieku viņi garšoja savas izceptās maizītes, kā arī pacienāja savus vecākus, brāļus un māsas. Ļoti svarīgi lai mūsu bērni zina un atceras tradīciju satikt ciemiņus ar maizi un sāli. Maize ir simbols  viesmīlībai. Ar maizi un sāli cilvēki svin ļoti svarīgus notikumus savā dzīvē.