Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMS „BILINGVĀLĀS PIEEJAS IZMANTOŠANA ROTAĻNODARBĪBĀS”

2015/11/20
image
image
2015.gada 16.novembrī Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē notika pieredzes apmaiņas pasākums, kura mērķis bija popularizēt bilingvālo apmācību. Pasākumā piedalījās ciemiņi (pirmsskolas izglītības skolotāji un vadītāju vietnieces) no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī pārstāvji no izglītības pārvaldes: pirmsskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Zeļenkova un izglītības metodiķe bilingvālās izglītības jautājumos Silvija Mickeviča.
  Šajā pasākumā Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādes ciemiņi tika iepazīstināti ar pirmsskolas izglītības iestādes dzīvi, pasākumiem un izklaidēm, kuri ir nozīmīgi un tiek svinēti katru gadu. Tā kā pasākums notika pirmssvētku dienā pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi apsveica ciemiņus ar svētku koncertu, kurā jautri dejoja un skaisti dziedāja. Pēc koncerta mūsu viesiem bija piedāvāta iespēja apskatīties četras rotaļnodarbības: latviešu tautas tērpu un rotu izzināšana caur aplicēšanas metodi; mājturības nodarbība (latviešu tautas tradīciju izkopšana); rotaļnodarbība ar matemātikas un mūzikas dominanti; rudens ziedu dažādība dabaszinību nodarbībā. Ar savu meistarību dalījās vidējas, vecākas, poļu un sagatavošanās grupas pedagoģi. Atklātajās nodarbībās viņi demonstrēja savu profesionalitāti, bilingvālas pieejas izmantošanu rotaļnodarbībās, kā arī savu audzēkņu iemaņu un prasmju attīstības līmeni.   Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādes viesi izteica pateicību par brīnišķīgi organizētu pasākumu. Savukārt, pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs bija gandarīts par paveikto darbu, par to, ka tika sniegtās pozitīvas emocijas un idejas kolēģiem.   Izglītības metodiķe bilingvālās izglītības jautājumos Silvija Mickeviča novērtēja un atzīmēja ar goda rakstu Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotājus, kuri demonstrēja atklātās nodarbības.