Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

PIE MUMS CIEMOS SALAVECIS

2015/12/09
20151207 121937
20151207 121937
Bērnu un pieaugušo dzīvē salavecīša tēls ieņem ļoti īpašu lomu: tā ir mūsu senču ticība senajās dievības, kas mūs apdāvina Jaunajā gadā, atnes cerību uz jaunu dzīvi.
Pat mūsdienu cilvēks jūt nepieciešamību Jaunā gada svinēšanā, ko gan teikt par bērniem, kuriem salavecīša tēls ir patiešām reāls – viņš noteikti atnāks un atnesīs visu, ko tikai vēlēsies.
Ticība brīnumā, pasākas un svētku  sajūta nes sevī lielu daudzumu pozitīvu emociju ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

 Mūsu pedagogi sagādā dažādus brīnumainus pārsteigumus saviem audzēkņiem.
 Pastaigājoties pa mūsu pilsētu, Salavecis ieraudzīja mūsu bērnu dārza skaisto noformējumu un ieradās pie mums ciemos ar savu palīgu rūķi.
 Viņš ciemojās katrā grupā, rotaļājās ar bērniem, paslavēja viņus par labu uzvedību un katrā grupā atstāja dāvanas.
Cik daudz prieka un sajūsmas mēs ieraudzījām bērnu acīs.
Salaveča tēls attīsta bērniem iztēli, pasaules simbolisko uztveri, radošo domāšanu: Bērns saprot, ka pat visneiedomājamākie sapņi var piepildīties, tas dod viņam pārliecību par sevi.
Bērnība – ir neliels cilvēka dzīves posms, kamēr bērns grib ticēt salavecītim, ļausim to viņam darīt!!!