Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

PEDAGOĢISKĀS MEISTARĪBAS KONKURSS „LABĀKĀ BILINGVĀLĀ NODARBĪBA PIRMSSKOLĀ”

2015/12/16
img 8448
img 8448
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes organizēja  konkursu, kura mērķis bija popularizēt pozitīvu pieredzi bilingvālās pieejas īstenošanā pirmskolā.  Konkursā piedalījās 18 skolotājas no Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes, piedāvājot rotaļnodarbību videoierakstus. No mūsu iestādes pedālīja piecas skolotājas: Tatjana Zorina, Ludmila Kuzmina, Jeļena Oļenina, Inga Dukšta un Jeļena Bobileva.
 Žūrija, kuras sastāvā bija DPIP speciālisti un vadītāju vietnieces no 1. un 26.pirmsskolas izglītības iestādes, noteica 3 labākās nodarbības.
Par vienu no uzvarētājiem kļuva mūsu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Inga Dukšta.
 Skolotāja parādīja savu meistarību, pirmsskolas izglītības metodiku, prasmi izmantot trīs valodas rotaļnodarbībā ( jo viņa strādā poļu grupā), spēju ieinteresēt bērnus, radīt nepiespiestu, labvēlīgu gaisotni nodarbībā. Pateicoties tādiem skolotājiem, bērni apgūst latviešu valodu viegli, it kā spēlējoties.
 Pateicamies mūsu pirmsskolas skolotājiem par piedalīšanas pedagoģiskās meistarības konkursā  „Labākā bilingvālā nodarbība pirmsskolā”  un  Ingai Dukštai  par  uzvaru un 5.pirmsskolas iestādes pieredzes popularizāciju.
Apsveicam viņu un 5.grupas bērnus!!!
Visiem liels paldies!