Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

TRADICIONĀLĀS TIKŠANĀS

2016/04/13
cam01414
cam01414
Katru mācību gadu Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestāde cieši sadarbojās ar 16.vidusskolu.  Pedagogi piedālās pieredzes apmaiņas pasākumos. Lai veicinātu sadarbību starp sākumskolām un pirmsskolām šajā mācību gadā 5.pirmsskolas izglītības iestāde savās telpās uzņēma kolēģes no 16.vidusskolas. Tikšanās reizē skolotājas diskutēja par aktuāliem pirmsskolu un sākumskolu jautājumiem, par mācību un audzināšanas darba pēctecību, bērnam pabeidzot pirmsskolu un uzsākot skolas gaitas 1. klasē, dalījās ar labās prakses piemēriem. Uz tikšanos 2016 gada 15. martā  bija ieradušās sākumskolas skolotājas no Daugavpils 16.vidusskolas. Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupu skolotājas viesiem rādīja rotaļnodarbības: „Vāveres” grupas skolotāja Jeļena Bobiļeva – runas attīstība; par tēmu „ Apģērbs”, skolotāja Ludmila Kuzmina ar „Eglīte” grupas bērniem – matemātikā. „Vāveres” grupas bērni, kopā ar latviešu valodas skolotāju Anitu Verbicku  viesiem rādīja latviešu valodas nodarbību "Apģērbs”. Skolotājām bija iespēja redzēt metodes un paņēmienus, kā notiek valodas nostiprināšana mazākumtautību bērniem. Pēc nodemonstrētajām rotaļnodarbībām notika mācību stundu analīze, diskusija. Sadarbībai turpinoties, 16. vidusskola uzaicinājā arī pedagogus no 5. pirmsskolas izglītības iestādes, 3.pirmsskolas izglītības iestādes un 7.pirmsskolas izglītības iestādes. 2016 gada 31. martā  Daugavpils 16.vidusskolas ēkā valdīja ļoti radoša gaisotne, jo skolā bija sapulcējušās pirmsskolas skolotājas, lai piedalītos pieredzes apmaiņas pasākumā.  Mūsu skolotājas viesojās šajā skolā, kur mūs laipni sagaidīja. Semināra sākumā mēs  tikām  iepazīstinātas ar izglītības iestādi, tās darbību. Semināra ietvaros tika izanalizēta gan bērnu, gan pedagogu darbība. Pirmsskolas skolotājiem bija iespēja vērot atklātās mācību nodarbības pie dažām skolotājam. Mēs iepazināmies ar skolas pasākumiem. Saņēmām darba lapas, ar kurām strādāja skolnieki. Skolotājas mūs  iepriecināja  ar savām idejām. Skolnieki mūs pārsteidza ar savām bagātām zināšanām un labu latviešu valodas apguvi. Priecēja tas, ka kolēģu acīs dzirkstīja prieka uguntiņas par vērtīgo tikšanos. Tas nozīmē, ka noteikti rīkosim vēl šāda veida pasākumus. Visi skolotāji, kas piedalījās pasakumā  vērtē šo darbību kā pozitīvu un produktīvu. Skolotājiem bija iespēja gūt jaunas idejas darbam, kā arī apstiprinājumu tam, ka audzēkņi pietiekami kvalitatīvi apgūst macību saturu skolā. Tiek plānots arī nākošajā mācību gadā turpināt uzsākto sadarbību. Šīs pasākums ir bagātinājis skolotāju pedagoģisko pieredzi, paplašinājis redzes loku un devis iedvesmu turpmākam darbam.    

 Informāciju sagatavoja:
 Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
 latviešu valodas skolotāja
 Anita Verbicka