Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

JAUTRĀS STAFETES

2016/04/13
dscf5118
dscf5118
Bērna pilnvērtīgai attīstībai svarīgi jau no mazotnes popularizēt fizisko audzināšanu. Bērniem no dabas dota augsta kustību aktivitāte un zinātkāre, viņiem ļoti patīk piedalīties kustību aktivitātēs.
 Sporta spēles bērnudārzā nav tikai patīkama, jautra un aktīva laika pavadīšana, bet arī liels pluss fiziskai un garīgai bērna attīstībai.
Daudz prieka bērniem sagādā komandu sporta spēles, tās ļauj izjust spēcīgu emocionālo saviļņojumu, stiprina spēju darboties komandā un rada daudz prieka par sasniegtajiem rezultātiem.
Tieši šī iemesla dēļ, vienas no populārākajām sporta izklaidēm bērniem ir stafetes. Tās ir kustību sacensības, kas ierauj bērnus pozitīvi sportiskā azartā, ļauj izjust komandas garu.
Svarīgi lai sporta rotaļu laikā karts bērns būtu spējīgs parādīt uz izmantot savas labākās prasmes, darītu to, kas viņam padodas. Rotaļas palīdz bērniem radīt pozitīvu attieksmi pret fizisko kultūru un sportu kopumā, un tas ir vesela un fiziski aktīva bērna galvenais ieguvums nākotnei.
 Aprīļa sākumā mūsupirmsskolas izglītības sporta zālē jaurti skanēja mūsu bērnu skanīgās balsis un līksmi komandu saukļi. Vecāko un sagatavošanas grupu audzēkņi sacentās komandu stafetēs.
 Bērni ieguva neaizmirstamas emocijas no notiekošā un gandarījumu no tā, ka bija tikuši galā ar tik sarežģītiem uzdevumiem, kur noderēja gan veiklība, gan asprātība, gan gan ātrums. Jautrās stafetes mūsu bērnudārzā tika pavadītas jautri, aizraujoši un priecīgi.
Pateicamies sporta stafešu organizatoriem, mūsu pedagogiem Jeļenai Krumpļevskai, Santai Kantānei, Ludmilai Kurminai un Viktorijai Ivanovai.