Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

LIELĀ TALKA

2016/04/20
20160415 115145
20160415 115145
15. aprīlī bērni no vecākas un sagatavošanas grupas ar lielāku prieku  piedalījās lielā talkā. Rotaļu grābeklīšus, lāpstas un citus atribūtus izmantoja mūsu mazie palīgi. Arī pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs  ar prieku piedalījās šajā pasākumā.