Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

“ APRĪĻA ĢITĀRAS”

2016/04/26
20160425 103719
20160425 103719
22. aprīlī Kalkūnes pagasta pārvaldē notika ģitāristu un bardu saiets “ Aprīļa ģitāras”. Tajā piedālījas skolotāja no mūsu pirmsskolas izglītības iestādes Inga Dukšta kopā ar saviem audzēkņiem: Evelinu Bogdanovu, Viktoriju Staševsku, Elizavetu Stankovu, Agatu Krupsku.
 Par lielisku muzikālu priekšnesumu mūsu audzēkņi ar skolotāju Ingu saņēma patīkamas dāvanas un pateicības rakstus.
 Sākam lielu paldies visiem pasākuma dalībniekiem par ieguldītū darbu.