Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

BIBLIOTĒKA

2016/04/26
Grāmata ir skolotājs un draugs, bez tās ir neiedomājama harmoniska cilvēka attīstība, tāpēc ka tā formē  ne tikai atmiņu, intelektu, bet arī iztēli.  "Saki man, ko tu lasi, un es pateikšu kas tu esi" - tā var pārfrāzēt  visiem zināmo teicienu.
Šogad mūsu pirmsskolas izglītības iestādē tiek  aprīkota metodiska bibliotēka, kur vecāki un iestādes darbinieki  var iepazīties ar dažāda vecuma bērnu attīstības īpatnībām.
Bibliotēkā  var ieskatīties jebkādā brīdī, lai palasīt  grāmatiņas, kuras arī var paņemt arī uz mājām.