Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

PALDIES!

2014/01/02
title
title
Dārgie mūsu vecāki un bērnudārza darbinieki!
Izsakām Jums lielu pateicību par piedalīšanu izstādē "Mana Sniegpārsliņa" un konkursā "Es mīlu savu zirdziņu".

>>Izstāde un Konkurss (02.01.2014.)<<