Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

VECMAMU UN VECTĒVU DIENA

2014/02/04
title
title
Polijā eksistē ļoti laba tradīcija – vecmammu un vectēvu diena. Šos sirsnīgus svētkus svin ziemas vidū, sasildot tuvu cilvēku sirdis ar apsveikumiem un mīļiem vārdiem.  Arī mēs, savā poļu grupā, nolēmām sarīkot svētkus saviem mīļajiem vecvecākiem. 
Ļoti pamatīgi notika gatavošanās svētkiem -  taisījām apsveikumu kartiņas, mūzikas nodarbībās mācījām jaunas dziesmas un dejas, sagatavojām spēles, konkursus, iemācījāmies pareizi servēt galdu. Paldies vecāku padomei par palīdzību!
Beidzot šī diena ir klāt. Atnāca ne tikai vectētiņi un vecmāmiņas, bet arī māmiņas un tēti, māsiņas un brālīši.  Kā vienmēr smaidīgi un allaž mīļi.  Visi ir gatavi! Varam sākt!
Mūzikas skolotāja, Irīna Ivanova, aicināja viesus pie galdiem. Aizkustinošas mūzikas pavadījumā ienāca bērni ar  rozēm un atklātnēm. Mūsu mazākie audzēkņi uzsāka pasākumu ar savu sveicienu. Pēc tam, pēc tradīcijas, visi kopā dziedājām „Sto lat”. Ar mīļiem smaidiem  uz sējām, mazbērni pasniedza saviem vecmāmiņām un vectēviem ziedus un dāvanas. Jautrība turpinājās ar kopīgiem konkursiem, dejām, dziesmām un spēlēm! Viesi cienājas ar saldumiem un tēju. Laiks paskrēja ļoti ātri.
Bija jāredz  šīs  gudras, labsirdīgas, maigas un saprotošās mūsu mīļo vecvecāku acis! Cik viņi bija pateicīgi par saņemto uzmanību!  Tas taču ir tik viegli – biežāk zvanīt vai nākt ciemos pie mūsu vismīļākiem, kur mums vienmēr ir priecīgi redzēt, kur mūs vienmēr atbalstīs, izklausīs un vienkārši – ĻOTI MĪL! Cienīsim, rūpēsimies un būsim pateicīgi mūsu vecmāmiņām un vectētiņiem!
Pirmsskolas izglītības skolotāja Anelija Pupina

>>Vecmamu un vectēvu diena (04.02.2014.)<<