Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

"COLOURS AND GIFTS IN AUTUMN"

2014/02/18
dscf0942
dscf0942
eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Pirmais mūsu projekts, caur kuru atradām daudz jaunu, pieredzējušu partneru, bija projekts “Colours and gifts in autumn", kura mērķis ir veicināt kultūru dažādību izpratni un sadarbību dažādās pirmsskolas izglītības iestādēs Eiropā. Bija ļoti interesanti skatīties citu valstu skolotāju prezentācijas, gūt jaunas idejas bērnu aktivitātēm un dalīties savā pieredzē.
Mūsu piedalīšanās projektā ir apbalvota ar Nacionālo Kvalitātes sertifikātu. Kvalitātes sertifikāts apliecina mūsu augstos sasniegumus un ieguldīto darbu eTwinning aktivitātēs. Sertifikāts apliecina arī skolēnu aktivitāti projektā, tāpat tas apliecina arī skolas iesaistīšanos Eiropas skolu sadarbības projektos.
Pedagogam ir jāmācās visu mūžu, jāiet pa priekšu un jāaicina citus sev līdzi, tāpēc iesaku katrām skolotājām izmantot iespēju un piedalīties eTwinning projektā.
7.grupas pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Kovaļčuka

Pateicamies mūsu pirmsskolas skolotājai Tatjanai Kovaļčukai par piedalīšanu  eTwinning  projektā un 5.pirmsskolas iestādes pieredzes popularizāciju visā Eiropā.
Apsveicam viņu un 11.grupas bērnus, kuri ir saņēmuši Kvalitātes Sertifikātus!!!
Visiem liels paldies!

>>"Colours and gifts in autumn (18.02.2014.)"<<