Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

APMĀCĪBAS BRISELĒ PAR „NĀKOTNES KLASES” SCENĀRIJU IEVIEŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2014/06/04
title
title
2014.gadā 2. un 3. jūnija eTwinning projektu īstenotājiem bija sniegta iespēja piedalīties apmācībās Briselē par „Nākotnes klases” scenāriju ieviešanu izglītības iestādēs.  
Apmācības seminārā piedalījās  30 skolotāji no dažādām Eiropas valstīm, tajā skaitā arī 3 skolotāji no Latvijas: Gunita Lūse no Liepājas, Ivita Steķe no Venstpils un es, Tatjana Kovaļčuka, no Daugavpils .  
Dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm bija iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā mācību centrā „Future Classroom Lab”, apgūt dažādus IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) rīkus, izspēlēt „Nākotnes klases” scenārijus un to ieviešanu izglītības iestādēs, lai veicinātu radošās un efektīvās mācības.
Mēs studējām jaunas pedagoģiskās idejas, kuras kļūst iespējamās izmantojot dažādas apmācību zonas  Future Classroom Lab. Šīs apmācību zonas ar jaunajām tehnoloģijām ļauj mums pasniegt izglītības procesu jaunajā nacionālajā un Eiropas līmenī.
Semināra dalībnieki pētīja inovatīvas metodes un tehnoloģijas, kā arī iemācījās efektīvi tās pielietot.
Mēs, visi semināra dalībieki, gūvam jaunas mācīšanas idejas, kuras ir pieejamas Future Clasroom Lab.
Semināra dalībnieki arī radīja nākotnes klases scenārijus un savā starpā apmainījās ar interesantām idejām. Pārsprieda un analizēja kritērijus ar kādiem var attīstīt nākotnes klases. Bija ļoti interesanti uzzināt daudz jaunu ideju savam tālākām darbam, kā arī dalīties ar savējo pieredzi.
Bija ļoti jauka un sirsnīgā tikšanās ar skolotājiem no dažādām valstīm. Ar vienu no Polijas skolotājiem mēs sadarboties un veidot kopīgu eTwinning projektu un es esmu pārliecināta, ka tās būs aizraujošs darbs un nenovērtējama pieredze.
Šīs seminārs paplašināja mūsu iespējas strādājot izglītības sfērā, deva jaunās idejas bērnu apmācībai un attīstībai. Iegūtas zināšanas es izmantošu turpmākajam darbam gan ikdienā, gan arī eTwinning projektos. Noteikti iepazīstināšu savējos kolēģus ar tehnoloģijas izmantošanas iespējam.
Gribu izteikt pateicību semināra organizatoram - eTwinning Centrālaijam atbalsta dienestam, sadarbībā ar iTEC,  par tādu brīnišķīgu iespēju pilnveidot pedagoga profesionalitāti.
7.grupas pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Kovaļčuka

>>„Nākotnes klases” (06.06.2014.)<<