Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

ZINĪBU DIENA

2014/09/01
title
title
Rudens atkal ir klāt!
1.septembrī mūsu bērnudārza pagalmiņā notika svinīgs pasākums veltīts Zinību dienai un jaunā mācību gada uzsākšanai!
Šīs mācību gads ir ļoti neparasts-mūsu mīļais bērnudārzs svinēs 25 gadu jubileju!
Zinības dienai veltītu pasākumu šogad apmeklēja Ingrīda Zeļenkova, pirmsskolas izglītības vadītāja Daugavpilī, kura visus apsveica ar svinīgu dienu.
Pagalmiņā sapulcējas mūsu jautri audzēkņi, vecāki un darbinieki. Bērni pilni ar spēku un enerģiju ir gatavi jaunām rotaļām un zināšanām. Bērnudārza himnas pavadījumā, latviešu valodas skolotāja Anna kopā ar sagatavošanas  grupu bērniem, pacēla bērnudārza karogu.
Vadītāja Gaļina Golubeva, visus sveicinot, pasniedza pateicības rakstus un dāvanās vecākiem par piedalīšanos aprīkojuma izgatavošanā vasaras pastaigas laukumiņos, atzīmēja, pirmsskolas izglītības skolotājas, Tatjanas Kovaļčukas radošu pieeju darbam, kura viesojās Beļģijā Eiropas pieredzes apmaiņas projekta ietvaros.
Uz svētkiem atnāca Mašeņka un Lācis. Viņi izklaidēja bērnus ar interesantām spēlēm, iepazinās ar grupas bērniem caur mīklām un dzejoļiem, rotāja mūsu eglīti, jaunām mācību gadam, ar zīmuļiem, pildspalvām un pat penāļiem. Zem burvīgas eglītes sameklēja lādi pilnu ar grāmatām, burtnīcām, un protams arī saldumiem! Svētki turpinājās grupās.
Radošu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu vēlam mums visiem!  

>>Zinību diena (01.09.2014.)<<