Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

TATJANAS DMITRIJEVAS DZEJA LASĀMA KRĀJUMĀ „DZEJAS DIENAS 2014”

2014/09/12
title
title
12. septembrī daudz viesu pulcēja muzejs „Raiņa māja Berķenelē”, kur notika Daugavpils pilsētas un novada centrālais Dzejas dienu pasākums. Tur autoriem un visiem klātesošajiem tika prezentēts ikgadējais krājums “Dzejas dienas 2014”, kurš ir kā īss ieskats pilsētas un novada dzejnieku gada laikā paveiktajā.
Šī gada krājuma 292 lappusēs ir apkopoti 37 autoru dzejoļi latviešu, latgaliešu, krievu, baltkrievu un poļu valodās. Krājuma redaktores ir Linda Kilevica un Faina Osina, arī viņu pašu dzejoļi lasāmi šajā izdevumā. Pasākumā, kuru vadīja Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bērziņa un muzeja galvenā speciāliste    Lilita Novicka, tika sumināti dzejas autori, katrs saņēma dāvanā gluži svaigās, vēl pēc tipogrāfijas krāsas smaržojošās grāmatas “Dzejas dienas 2014” eksemplārus.
Starp autoriem, kuru darbi ievietoti jauniznākušajā krājumā ir arī Daugavpils 5. pirmskolas izglītības iestādes skolotājas Tatjanas Dmitrijevas dzejoļi. Viņa dzeju raksta jau ilgus gadus, dzejošana ir Tatjanas vaļasprieks. Kopumā viņai tapuši vairāk kā 300 dzejoļi, tie ir gan veltījumi tuviem cilvēkiem, arī kolēģiem jubilejās, gan pārdomas priecīgākos un skumjākos brīžos. Lielākā daļa dzejas nekur nav publicēta, taču nu jau otro gadu pēc kārtas T. Dmitrijevas darbi ir raduši vietu arī ikgadējā krājumā “Dzejas dienas”.
Šāds Daugavpils un novada dzejas mīļotāju veikuma apkopojums iznāk jau 24. reizi. Bet nākošgad, protams, izdevums būs īpašs – krājumam būs jubilejas – 25. laidiens, kas iznāks lielā dzejnieka Raiņa 150 gadu jubilejā. Berķenelē Rainis (Jānis Pliekšāns) pavadīja deviņus savus bērnības gadus, vecumā no sešiem līdz 14 gadiem. Tātad tieši Berķenelē lielā mērā ir veidojusies latviešu dižā dzejnieka un sabiedriskā darbinieka personība.  

Āris Upenieks, „Vietēja Latgales Avīze”

>>Tatjanas Dmitrijevas dzeja lasāma krājumā „Dzejas dienas 2014” (12.09.2014.)<<