Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

MUMS JAU 25 GADI!

2014/11/05
title
title
Mūsdienīgs bērnudārzs atrodas Jaunforštadtes mikrorajonā brīnišķīgā vietā blakus priežu silam. Tajā strādā 12 grupas, bērnudārzu apmeklē 250 bērni. Kolektīva darbs tiek virzīts uz bērnu vispusīgu attīstību, labvēlīgas vides veidošanu, veselības stiprināšanu un kvalificētu sagatavošanu skolai.
Jubilejas ietvaros visu nedēļu laikā no 3. līdz 7.novembrim, šeit notika svinīgi pasākumi, koncerti, izstādes, tikšanās ar viesiem, bijušajiem darbiniekiem un absolventiem. Visus trīs koncertus pavadīja priecīgu vecāku, dārgo darbinieku un cienījamo viesu smaids un ovācijas. Bija pateikts daudz labu vārdu, dāvināts daudz mīļu dāvanu un saņemts milzums patīkamu emociju!
Paldies viesiem par siltajiem vārdiem un brīnišķīgajām dāvanām, vecākiem par atzinību un dalību zīmējumu un radošo darbu izstādēs- tās bija brīnišķīgas!
Paldies bijušajiem darbiniekiem par skaistajām atmiņām! Paldies mūsu dārgajiem bērniem par centību, talantiem un mīļumu, un vienkārši par to, ka JŪS esat!
Milzumliels paldies visiem bērnudārza darbiniekiem par ieguldīto darbu, profesionalitāti, par sirds siltumu, par uzticību un sapratni!

>>05.11.2014-www.gorod.lv<<
>>Mums jau 25 gadi! (05.11.2014)<<