Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

SAPULCE

2015/02/26
title
title
25. februārī aktu zālē notika kopsapulce “Bērnu sagatavošana skolai”, uz kuru tika aicināti vecāki, kuru bērni apmeklē mūsu pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas.
Dienas galvenās tēmas:
  • Tikšanās ar psiholoģi Natāliju Žekovu. Sarunas tēma: “Bērnu psiholoģiskā un emocionālā gatavība skolai”. 
  • Tikšanās ar Piekrastes bibliotēkas vadītāju Annu. Tēma: “Kāpēc svarīgi bērnam radīt interesi un mīlestību pret lasīšanu”.
  • Tikšanās ar logopēdi Irinu Jukšu. Tēma: “Bērnu runas attīstība”.
  • Dažādu jautājumu apspriešana. 
Sarunas risinājās emocionāli, ražīgi un izzinoši. Informācija bija aktuāla un mūsdienīga.