Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

Jaungada pasākumi

“Ziemassvētku vakari”

Draudzības diena

Ceļojums Agnijas Barto daiļradē

Pirmais pavasara koncerts

Meteņi

Ciemos Piekrastes bibliotēkā

Mūsu viesi - 16. vidusskolas skolotāji

Tradicionālās tikšanās

Jautrās stafetes

Lielā talka

"Varavīksne"

Retro - festivāls “Cik brīnišķīga ir šī pasaule”

“ Aprīļa ģitāras”

Bibliotēka

Vasaras svētki

Ievārījuma svētki

Karjeras nedēļa 2016

Vispasaules roku mazgāšanas diena

Pie mums ciemos Svētais Mikolajs