Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

"Ziemassvētku vakari"

Literārs ceļojums

Ekskursija uz Daugavpils Ugunsdzēsības dienestu

Mūsu talanti!

Izlaidums 2017