Bērnu Dārzs Nr.5 `SPĀRĪTE`

2018./2019.m.g.

2018-08-30
  • Pirmsskolas vadlīnijas.Vispārēja programma.Mazākumtautību programma
  • Rotaļnodarbību saraksts
  • Dienas režims
  • Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 1-3 gadi
  • Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 3-5 gadi
  • Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 5-7 gadi
  • Iesniegums pārmaksa
  • APU
Lejupielādēt 1